El-stimulation – FES

Det bruges til at øge muskelstyrke, mobilisere væv, bl.a. for at opnå bedre bevægeudslag, stimulere kredsløb i en lammet kropsdel og som smertebehandling.

FES står for funktionel elstimulation. Denne type elstimulation fungerer ved at strømmen udnyttes til at hjælpe en bevægelse i gang.
Det bruges til at øge muskelstyrke, mobilisere væv, bl.a. for at opnå bedre bevægeudslag, stimulere kredsløb i en lammet kropsdel og som smertebehandling. Desuden har vi god erfaring med, at det kan påvirke til øget opmærksomhed på en kropsdel, hvor der efter skaden rettes mindre opmærksomhed.

NMES er en fællesbetegnelse for de forskellige måder at anvende elstimulation. Det står for neuromuskulær elstimulation. Vi skelner i daglig tale ikke mellem de forskellige benævnelser.

Behandlingen foregår ved at elektroder (pads) sættes på patienten. Elektroder kobles med kabler til en lille generator. Herfra sendes kontrollerede elektriske impulser til nervesystemet, der så sender impulser til muskulaturen, som så reagerer ved at aktiveres. Resultatet af behandlingen er således resultatet af muskelarbejdet.

I en lammet og inaktiv muskel vil sammensætningen af muskelvævet ændre sig og el-stimulation er en effektiv måde at træne evnen til at aktivere de hensigtsmæssige muskelfibre på.

Udspænding af muskler, der er blevet korte og stive, kan suppleres med behandling med el-stimulation, da det gør det muligt at opnå en mere vedvarende elasticitet i vævet end ved passiv udspænding alene. Det er gavnligt at anvende NMES som forebyggelse mod, at musklen bliver kort og stiv, som kan ses i f.eks. en inaktiv arm.

Ved behandling med el-stimulation aktiverer Fysioterapien Ballerup specifikt de muskler vi ønsker og i den rækkefølge vi ønsker og når patienten er klar til det, bruges el-stimulation under genoptræningen, dvs. at der trænes med elektroderne på.