Vederlagsfri fysioterapi

Afhjælpning af nakkeproblemer - Fysioterapien.dk/Ballerup

Patienter med et varigt eller langvarigt fysisk handicap, som falder ind under de fire nedenstående diagnosegrupper, har mulighed for at modtage vederlagsfri fysioterapi.

De fire hovedgrupper er:

  1. Medfødte eller arvelige lidelser
  2. Erhvervede neurologiske lidelser
  3. Fysisk handicap som følge af en ulykke
  4. Nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Du kan få flere informationer ved at spørge din læge eller fysioterapeut.

Du er velkommen til at kontakte os på klinikken for at få svar på dine spørgsmål omkring vederlagsfri fysioterapi